تنظیمات حساب

تنظیمات حساب

۱- پروفایل

پروفایل‌ها حاوی تنظیمات برای BSB Pro هستند، آنها شامل تنظیمات بسیاری از موارد مختلف بوده که یکی از آنها تنظیمات حساب است. هر پروفایل تنها شامل یک بخش از تنظیمات حساب در خودش می‌باشد. در این بخش شما می‌توانید انتخاب کنید که تنظیمات حساب کدام پروفایل را می‌خواهید ویرایش کنید.

۲- تنظیمات حساب

Account currency– BSB Pro به شما اجازه می‌دهد تا از دو گزینه – USD و EUR یکی را برای واحد پول حساب‌تان انتخاب کنید. تمام آمارهای بک تست از این ارز استفاده خواهند کرد.

Initial account– یک پارامتر بسیار مهم است. مبلغ موجودی حساب کاربری را که در ابتدای شروع به کار بک تست نشان می‌دهد.

Leverage – این متغییر مقداری به نسبت بودجه احتیاطی مورد نیاز است که برنامه در بک تست از آن استفاده می‌کند. (ضریب اهرمی)

Statistics Unit – به شما امکان انتخاب نوع واحدهایی را که BSB Pro برای اطلاعات آماری استفاده می‌کند را می‌دهد.

واحد آمار
  • Display information in currency (نمایش اطلاعات برحسب واحد پول)
  • Display information in points (نمایش اطلاعات برحسب پوینت)

۳- نرخ مبادله حساب

محدوده نرخ مبادله حساب به شما اجازه می‌دهد تا نرخ‌ها را تنظیم کنید. تنظیم آنها اجباری هستند، زیرا BSB Pro بک تست تمام استراتژی‌تان را بر اساس نوع پول حساب از پانل قبلی محاسبه می‌کند. بسته به نوع  پول حساب شما، نرخ مبادله ارز ممکن است در رابطه با ارزهای نماد استراتژی متفاوت باشد. این ارتباط ممکن است منجر شود که نرخ مبادله حساب برابر با قیمت معامله باشد، یا غیر قابل استفاده باشد یا با یک مقدار معینی برابر شود. هنگامی که شما  جفت ارز را در «منبع داده و نماد» تغییر می‌دهید، محتویات جعبه‌های مربوطه را نیز مشاهده خواهید کرد که تغییر می‌کنند. هنگامی که نرخ مبادله ارز را نمی‌توان از طریق استراتژی (account relationship) و یا از بخش کارگزار تعریف کرد، نرخ مبادله ارز حساب به صورت دستی قابل تغییر خواهد بود. با این حال شما به راحتی می‌توانید با استفاده از دکمه «Update» زیر آن، مقدار آن را تنظیم کنید، که مقدار نرخ‌های مبادله ارز فعلی را از اینترنت می‌گیرد.