آرشیو برچسب ها: نرم افزار استراتژی ساز

ما در اینجا به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید مهمترین پارامترهای کارگزاران را در bourse Strategy Builder تنظیم نمایید. برای بک تست های قابل اطمینان تر ، تنظیمات FSB ما باید با کارگزارانی که در آینده با آنها برای انجام معاملات خود اقدام خواهیم کرد ، مطابقت داشته باشد. آسان ترین راه […]