شروط منطقی خاتمه

شروط منطقی خاتمه

مقدمه

اسلات­‌های Closing Logic Conditions تنها در صورتی وجود دارند که در اسلات Closing Point of the position، Bar Closing (یا اندیکاتور مشابه) انتخاب شده باشد. این اسلات­‌ها می­‌توانند حاوی اندیکاتورهای شرط منطقی باشند. برای اضافه کردن شرط خاتمه باید برروی دکمه Add a Closing Logic Condition (انتخاب یک شرط منطق خاتمه) کلیک کنید. هرکدام از این شروط منطقی بصورت جداگانه برای معامله­ های فروش و خرید ارزیابی می­‌شود و می­‌تواند تکمیل شود یا تکمیل نشود. ممکن است که شرط برای یک معامله فروش راضی کننده باشد اما برای معامله خرید اینگونه نباشد. در برخی حالات شرط را می­‌توان در هر دو مسیر داد و ستد در زمان واحد برآورده کرد (مثلاً هنگام استفاده از اندیکاتور هدایتی میانگین یا همان ADX).

تابع شروط خاتمه یک خاتمه را برای معامله شروع می­‌کند. تکمیل کردن هرکدام از شروط منطق خاتمه یک سیگنال خاتمه می­‌دهد (برخلاف شروط سرآغاز که برای سیگنال سرآغاز باید همگی تکمیل می­‌شدند).

شروط منطقی خاتمه

مثال­‌ها

در این مثال معامله با قیمت Bar Closing بسته خواهد شد، تنها به شرطی که خط Slow %D اندیکاتور Stochastics (تصادفی) یک سطح مشخصی را قطع کند. توجه داشته باشید سطح اشاره شده برابر با ۲۰ است. این مقدار معامله خرید است. BSB Pro بصورت خودکار معکوس منطق معامله فروش را محاسبه خواهد کرد. در مثال حاضر، سطح معامله فروش ۸۰ است (۲۰-۱۰۰).

 

خلاصه

  • اسلات­‌های Closing Logic Conditions حاوی شروط منطقی هستند که دو مقدار می­‌گیرند: تکمیل شده یا تکمیل نشده
  • برای بستن یک معامله در مسیر داده شده، حداقل یکی از شروط باید برآورده شوند.
  • حداکثر تعداد شروط منطق خاتمه برابر با هشت است.
  • این شروط در صورتی موجود هستند که قیمت خاتمه برابر با Bar Closing یا اندیکاتور مشابه باشد.
  • اگر شروط منطق وجود نداشته باشند، این معامله هر زمان که قیمت خاتمه دستیابی شود، بسته خواهد شد.
  • یک معامله با قیمتی که در اسلات Closing Logic Conditions تعیین شده است خاتمه می­‌یابد.