مجموعه‌های استراتژی

مجموعه‌های استراتژی

اصطلاح مجموعه‌های استراتژی بسیار خود تشریحی است. مجموعه‌ها بسیار شبیه پوشه‌های مجازی (یا لیست‌هایی که شما می‌خواهید) هستند، جایی که استراتژی‌ها اضافه می‌شوند. شما می‌توانید استراتژی‌ها را در یک مجموعه بصورت دستی از ویرایشگر استراتژی یا به طور خودکار از مولد استراتژی و بهینه‌ساز استراتژی اضافه کنید.

شما می‌توانید مجموعه استراتژی خود را از طریق دکمه مخزن در نوار ابزار اصلی بازبینی کنید. این دکمه با رنگ سبز در تصویر بالا مشخص شده است.

وقتی مولد یا بهینه‌ساز استراتژی را اجرا می‌کنید، استراتژی‌ها به صورت خودکار به مخزن اضافه می‌شوند. هر چند اگر BSB Pro را ببندید، تمام مجموعه‌ها و استراتژی‌های ذخیره نشده حذف خواهند شد.

افزودن یک استراتژی به یک مجموعه

اینجا بخشی از نوار ابزار است که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی فعلی را به یک مجموعه از ویرایشگر اضافه کنید. یک نام را مشخص کنید و دکمه Add را کلیک کنید.

در همان نوار ابزار بخش مولد و بهینه‌ساز، فقط باید نام مجموعه را مشخص کنید. این دو ابزار انتخاب می‌کنند که کدام استراتژی برای کدام مجموعه مناسب است و آنها را به صورت خودکار اضافه می‌کنند.

۱- مرتب سازی و فیلتر کردن

Sorting – به شما اجازه می‌دهد معیارهایی را که می‌خواهید مرتب کنید را تعیین کنید. این گزینه تمام استراتژی‌های مجموعه را مرتب می‌کند، نه فقط آنهایی که رابط نشان خواهد داد.

معیارهای مرتب سازی:

  • سرمایه خالص
  • شماره کیفیت سیستم
  • نسبت شارپ
  • سود سالانه
  • درصدمیانگین HPR
  • درصدهندسی HPR
  • فاکتور سود دهی
  • نسبت سود به ضرر

Show – به شما امکان می‌دهد که حداکثر تعداد استراتژی‌هایی که در لیست نمایش داده می‌شود را انتخاب کنید.

مجموعه می‌تواند تا ۱۰۰ استراتژی را نگه دارد. هنگامی که یک مجموعه شامل ۱۰۰ استراتژی است و شما اصرار بیشتری در ذخیره داشته باشید، نرم افزار BSB استراتژی با کمترین سرمایه خالص را حذف می‌کند (به گزینه مرتب سازی ارتباطی ندارد).

۲- مدیریت مجموعه‌ها

نرم افزار BSB Pro به طور خودکار مجموعه‌ها را ذخیره نمی‌کند. اگر می‌خواهید مجموعه‌های خود را حفظ کنید، مطمئن شوید که آنها را ذخیره کرده‌اید. اگر در آنها تغییراتی داده‌اید، باید آنها را خودتان ذخیره کنید.

Save collection

شما می‌توانید مجموعه‌ها را ذخیره کنید این مجموعه‌ها به صورت فایل‌های call. * در پوشه “User Files/Strategies” از نرم افزار BSB ذخیره می‌شود. شما می‌توانید از مسیر  File → User Files Folder…  به آنها دسترسی داشته باشید.

Load collection

برای بارگیری مجموعه فقط روی دکمه Load کلیک کنید و آن را از پوشه “Files / Strategies” انتخاب کنید.

Merge collections

شما می‌توانید مجموعه‌ها را از طریق دکمه‌های merge up  و  merge down ادغام کنید. اگر شما دو مجموعه را ادغام کنید مجموع این دو نمی‌توانند بیش از ۱۰۰ عدد استراتژی باشد. به عنوان مثال اگر شما دو مجموعه حاوی ۱۰۰ و ۱۵ استراتژی را ادغام کنید: ۱۰۰ + ۱۵> 100. بدین معنی است که نرم افزار  BSB Pro بدترین پانزده استراتژی را یافته و در هنگام ادغام دو مجموعه آنها را حذف می‌کند و این کار با ایجاد یک مجموعه جدید، ادغام شده از ۱۰۰ استراتژی به پایان خواهد رسید.

Cut off

این گزینه استراتژیإهای نشان داده نشده را از مجموعه حذف خواهد کرد.

Unload

این گزینه مجموعه انتخاب شده را از بارگیری در حافظه خارج می‌کند. قبل از انجام این کار فایل را ذخیره نمی‌کند و از شما تقاضا نمی‌شود که آن را ذخیره کنید. قبل از این عمل در صورت نیاز اطمینان حاصل کنید که مجموعه را ذخیره کرده‌اید.

۳- مدیریت استراتژی‌ها

این محدوده استراتژیهای فیلتر شده و مرتب شده از مجموعه را نشان میدهد. هر سطر یک استراتژی با پارامترهای آماری اساسی آن را نشان میدهد. BSB Pro زمانی که تست استراتژی را انجام میدهد (در ویرایشگر، مولد یا بهینهساز) نمودارهای سرمایه را در آن جعبهها ایجاد میکند، بنابراین دادهها موجود در جعبه، آخرین بک تست محاسبه شده آن استراتژی میباشد. این مهم است. به عنوان مثال، اگر شما از مولد با ۲۰٪ OOS استفاده میکنید، مولد تنها ۸۰٪ از دادههای (درون نمونه) را بدون استفاده از ۲۰٪ آخر استفاده میکند. بنابراین در جعبه استراتژی شما نمودار و آماری را بر اساس پارامترهای دادههای نمونه خواهید دید.

Open

وقتی یک استراتژی را انتخاب و کلیک میکنید، این گزینه استراتژی را در یک برگه جدید باز کنید.

Save as

این گزینه به شما اجازه میدهد تا استراتژی را با یک نام فایل جداگانه ذخیره کنید.

Delete

این گزینه استراتژی انتخاب شده فعلی را از مجموعه حذف خواهد کرد.

۴- مرور محلی

Strategy Slots– تمام  اندیکاتورهای استراتژی انتخاب شده را نمایش می‌دهد.

Account Statistics– تمام اطلاعات کامل بک تست استراتژی را نشان می‌دهد. اگر اطلاعات جدیدتری برای استراتژی انتخاب شده وجود داشته باشد، BSB Pro آن را برای تجدید نمودار استراتژی و پارامترها در زمان واقعی بارگیری و استفاده خواهد کرد.

صفحه مجموعه‌های استراتژی اجازه گردش کاری آسانی را می‌دهد. اگر شما هر استراتژی که ایجاد می‌کنید را به صورت دستی ذخیره کنید، متوجه خواهید شد که یک کار خسته کننده است. در عوض، می‌توانید استراتژی را بدون ذخیره هر یک از آنها در یک فایل جداگانه، در ویرایشگر تغییر و یا ایجاد کنید: زمانی که شما یک استراتژی را دوست دارید، فقط آن را به مجموعه فعلی اضافه کنید. بعداً می‌توانید مجموعه را ذخیره کرده و  یا استراتژی‌های آنها را قبل از ذخیره بازبینی کنید.