کنسول دستور

کنسول دستور

 

 

 

 

 

 

 

شما می‌توانید کنسول دستور  را از عنوان منوی View → Command باز کنید. در سمت راست برنامه اصلی ظاهر می‌شود.

کنسول دستور روشی برای اجرای دستورات متنی را برای نمایش اطلاعات اضافی در مورد استراتژی‌ها و نتایج بک تست فراهم می‌کند.

۱- دستور ورودی

این یک جعبه متن است که در آن یک دستور را وارد می‌کنید و “Enter” را فشار دهید.

دستورات

help – فهرست دستورات را نمایش می‌دهد.

clr – پاک کردن صفحه

pos # –  پارامترهای موقعیت # را نشان می‌دهد.

ord # –  پارامترهای سفارش # را نشان می‌دهد.

ind # –  مقدار اندیکاتور را برای بار # نشان می‌دهد.

str –  استراتژی فعال را نشان می‌دهد.

۲- خروجی

نتایج دستورات در اینجا نمایش داده می‌شود. این کادر متنی به شما اجازه می‌دهد تا متن را انتخاب و کپی کنید.

مثالی از  دستور  pos 300. این دستور اطلاعات موقعیت ۳۰۰ را نشان می‌دهد.

Position
—————
Pos Numb             ۳۰۰
Transaction          Transfer
Direction            Short
Opening Bar          ۵۶۵
Order Number         ۲۴۵
Order Price          ۱٫۳۴۴۳۵
Position Lots        ۱
Position Price       ۱٫۳۴۴۰۰۶۷
Req. Margin [EUR]  ۱۰۰۰
——————————-
Abs Permanent SL     ۰
Abs Permanent TP     ۰
Break Even Activated False
——————————–
Spread      [points] 0.00
Rollover    [points] -1.33
Commission  [points] 0.00
Slippage    [points] 0.00
Floating PL [points] 4348.67
Profit Loss [points] 0.00
Balance     [points] 28327.80
Equity      [points] 32676.47
——————————–
Spread      [EUR]  ۰٫۰۰
Rollover    [EUR]  -۱٫۰۰
Commission  [EUR]  ۰٫۰۰
Slippage    [EUR]  ۰٫۰۰
Floating PL [EUR]  ۳۳۴۳٫۷۹
Profit Loss [EUR]  ۰٫۰۰
Balance     [EUR]  ۲۹۴۱۱٫۳۹
Equity      [EUR]  ۳۲۷۵۵٫۱۸