مقایسه کننده

مقایسه کننده

روش مقایسه کننده یک استراتژی را با استفاده از روش‌های مختلف درون‌یابی محاسبه می‌کند و خطوط سرمایه محاسبه شده را در یک نمودار معمولی نشان می‌دهد.

هدف مقایسه کننده این است که هدف کامل عملکرد استراتژی را ارائه کند. در نهایت، شما به دنبال یک استراتژی بدون بارهای مبهم هستید. هنگامی که بارهای مبهم وجود ندارد، تمام روش‌های درون‌یابی نتیجه‌ی مشابهی را نشان می‌دهند. در چنین مواردی، روش مقایسه کننده زیاد قابل استفاده نیست. با این حال، یک استراتژی بدون بارهای مبهم ممکن است ایجاد شود و در نهایت، شما بخواهید از مقایسه استفاده کنید.

۱- روش‌های درون‌یابی

BSB Pro دارای پنج روش درون یابی: بدترین حالت، بهترین حالت، نزدیک‌ترین، کوتاه‌ترین و تصادفی می‌باشد. این روش‌ها بار را از راه‌های مختلف به هم متصل می‌کند و هر کدام یک هدف متفاوت دارند. شما می‌توانید روش‌ها را از کادرهایی که نزدیک به نام آنها است فعال و غیر فعال کنید.

در سمت چپ شما می‌توانید روش‌هایی را که می‌خواهید برای محاسبه انتخاب کنید و هنگامی که دکمه «Start» که در پایین قابل مشاهده است را کلیک کنید، BSB Pro محاسبات بک تست را انجام داده و نتایج را بر روی نمودار نشان می‌دهد.

Pessimistic(بدترین حالت ممکن)- این روش توالی ساختن سفارشات را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که در آن استراتژی حداقل نتیجه ممکن را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله باز داشته و در محدوده همان بار شما حد سود و حد ضرر را تعیین کرده‌اید و هر دو در محدوده قیمتی این بار هستند. اگر از روش بدبینانه استفاده کنید، استراتژی مستقیم دستور حد ضرر را اجرا می‌کند. هدف از این روش نمایش امن ترین بازده احتمالی است.

Optimistic  (بهترین حالت ممکن) – هدف از این روش نمایش بهترین نتیجه ممکن است. اگر ما مثال را از پاراگراف قبلی قبول کنیم و روش خوش بینانه را بکار ببریم، بک تست به طور مستقیم به منظور دستیابی به حد سود می‌رود تا مطمئن شود که استراتژی بهترین نتیجه ممکن در این بار را خواهد داشت.

Nearest – در روش نزدیک‌ترین، سفارش را با قیمت نزدیک‌تر نسبت به قیمت فعلی اجرا خواهد کرد. در مثال بالا، حد ضرر ۳۰ پیپ دورتر از حد سود ۲۰ پپ می‌باشد، برنامه ابتدا سود را اجرا می‌کند.

Shortest – سفارشات را به طریقی اجرا می‌کند، که کوتاه‌ترین فاصله ممکن را تا نقاط قیمتی – Open، High، Low، Close بار و همه سفارشات در محدوده، ایجاد کند.

Random – هنگامی که داده‌های کافی برای دانستن اینکه بک تست باید ابتدا کدام سفارش را اجرا کند، موجود نباشد به صورت تصادفی سفارشات اجرا خواهند شد. اگر یک سفارش نزدیک‌تر به قیمت فعلی باشد، احتمال نسبتاً بالاتری برای اجرا در نوبت اول را دارد. در مثال بالا، فرض کنید که حد ضرر دو برابر نزدیک تر به قیمت فعلی در مقایسه با حد سود است. این بدان معنی است که احتمال وقوع توقف ضرر دو برابر افزایش می‌یابد.

چرا شما باید روش‌ها را مقایسه کنید، آیا استفاده از روش بدبینانه کافی نیست؟ پاسخ “خیر” است. مواردی وجود دارد که روش بدبینانه کمترین احتمال ممکن را نشان نمی‌دهد و روش خوش بینانه هم بالاترین احتمال را نشان نمی‌دهد. این امر به دلیل چیزی شبیه به “منحنی مناسب” اتفاق می‌افتد، اصطلاحی که ما تحت عنوان، “روش مناسب” استفاده می‌کنیم – این اتفاق زمانی می‌افتد که شما ندانسته بیش از حد یک استراتژی را با یک روش درون‌یابی خاص بهینه‌سازی می‌کنید.

Mean line– میانگین تمام روش‌های درون‌یابی را نشان می‌دهد.

شما می‌توانید دقت یک تست را با استفاده از درون‌یابی با دوره‌های کوتاه‌تر (داده‌های درون باری) افزایش دهید، این گزینه را از پنل کنترل فعال کنید. دقت بک تست با روش‌های درون‌یابی با افزایش دوره مورد استفاده کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر از داده قیمت D1 برای تست یک استراتژی D1 استفاده کنید، بک تستی که از روش درون‌یابی استفاده می‌کند دقت بسیار کمتری نسبت به حالتی دارد که از داده M1 از طریق گزینه intrabar data استفاده می‌کند، خواهد داشت. برای فعال کردن داده‌های intrabar data به این مسیر بروید:

Control Panel → General → Backtest Settings →

و گزینه “Automatic scan – use all shorter periods and tick data to improve interpolation” را تیک کنید.

اگر استراتژی شما دارای بارهای مبهم است، بهتر است مطمئن شوید که تمام روش‌های درون یابی نتایج سودآور بودن معاملات را نشان می‌دهند. اگر اینطور نیست و اگر هنوز می‌خواهید استراتژی مشابه آن را آزمایش کنید، توصیه می‌کنیم این کار را در یک حساب آزمایشی انجام دهید.

۲- نمودار مقایسه

مقایسه کننده خطوط سرمایه محاسبه شده را در یک نمودار عمومی نشان می‌دهد. شما می‌توانید خطوط را مقایسه و ارزیابی کنید.

این برنامه نتایج روش تصادفی را در یک منطقه رنگی بین دو باند نشان می‌دهد. باند بالا  تست با بالاترین سرمایه خالص است و به ترتیب باند پایین تست با کمترین سرمایه خالص است. یک خط میانگین متوسط بین دو گروه وجود دارد.

شما به راحتی می‌توانید خط میانگین متوسط را تشخیص دهید زیرا برنامه آن را ضخیم تر رسم می‌کند.