برگه کنترل پنل

برگه کنترل پنل

پانل کنترل تنظیمات و گزینه‌های مختلفی را برای برنامه فراهم می‌کند. شما می‌توانید آن را با کلیک کردن بر روی گزینه منوی View → Control Panel یا از طریق دکمه نوار ابزار باز کنید.BSB Professional  پانل کنترل را در یک برگه جداگانه در صفحه اصلی برنامه نشان می‌دهد.

پانل کنترل تنظیمات مختلف برنامه را در صفحات جداگانه گروه بندی می‌کند. برای توضیحات مفصل هر صفحه تنظیمات از لینک های زیر استفاده کنید.