کد سفارشی

کد سفارشی

۱- اندیکاتور‌‌های سفارشی

Load custom indicators at startup – این کار BSB Pro را قادر می‌سازد هر اندیکاتور سفارشی را فراخوانی نماید (اندیکاتور‌‌هایی که به طور پیش فرض با نصب BSB Pro وجود ندارند)

Show custom indicators in output log – اگر فعال باشد، پس از شروع، برنامه فهرست نام اندیکاتور‌‌های سفارشی که فراخوانی شده اند را لیست خواهد کرد

Allow overriding of main indicators – این گزینه برای برنامه نویسان سودمند است که اندیکاتور‌‌هایی را می‌نویسند تا روش و عملکرد اندیکاتور‌‌های استاندارد را تغییر دهند. BSB Pro دارای حدود صد اندیکاتور فنی است. با این حال، ممکن است تصمیم بگیرید که عملکرد برخی از آنها را تغییر دهید. شما می‌توانید این کار را با ایجاد یک کپی از اندیکاتور اصلی و تغییر کد منبع کپی انجام دهید. هنگامی‌که این گزینه فعال می‌شود، BSB Pro با استفاده از سربارگذاری آن، اجرای اندیکاتور استاندارد را لغو خواهد کرد.

Reload custom indicators – بارگیری اندیکاتور‌‌های سفارشی بدون راه اندازی مجدد BSB Pro

Test custom indicators…  – (در تصویر بالا) اندیکاتور‌‌های سفارشی فراخوانی و آنها را تست نموده، یک گزارش خروجی را نمایش خواهد داد اگر خطا‌هایی یا یک خطا وجود داشته باشند. BSB Pro این تست‌‌ها را با استفاده از برخی از قابلیت‌‌های داخلی اش انجام می‌دهد. مطمئناً تست‌ها نمی‌تواند نشان‌دهنده بی عیب و نقص بودن باشند، اما آنها می‌توانند در برخی موارد ناسازگاری در آنها را پیدا کنند.

Open indicators folder…  – فایل‌‌ها / اندیکاتور‌‌های کاربر را باز می‌کند

Go to indicators forum… – انجمن را در مرورگر پیش فرض خود باز می‌کند

۲- کد سفارشی

Load custom account statistics at startup– این نوع دیگری از کد سفارشی است که شما می‌توانید استفاده کنید. در این لحظه و  زمان، BSB Pro فقط از کد آمار حساب سفارشی استفاده می‌کند. این فایل را شما می‌توانید در مخزن آنلاین ما پیدا کنید.

Reload selected custom code – کد سفارشی را بدون راه اندازی مجدد BSB Pro دوباره فراخوانی می‌کند

Open custom code folder…– فایل‌‌ها / کد کاربر را در Windows Explorer باز می‌کند.

Go to developers forum… – انجمن را در مرورگر پیش فرض خود باز می‌کند