زمانبندی داده‌ها

زمان‌بندی داده‌ها

 

زمان‌بندی داده یک ابزار است که برای تعریف (محدود کردن) محدوده زمانی برای داده‌های مشخص شده مورد استفاده در بک تست استفاده می‌شود.

۱- منبع داده

هر منبع داده دارای تنظیمات زمان‌بندی داده خود است. در اینجا شما می‌توانید هر منبع داده‌ای که می‌خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید.

۲- زمانبندی داده

  1. حداکثر بار‌های داده‌ها – این مقدار می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰۰۰ متغیر باشد. این تنظیمات فایل‌های داده را تغییر نمی‌دهد. برنامه داده‌های فایل را بارگذاری می‌کند و بار‌ها را با استفاده از تنظیمات زیر فیلتر می‌کند.
  2. تاریخ شروع – شما می‌توانید این گزینه را برای انتخاب داده از جایی که بک تست شروع خواهد شد، تغییر دهید. بین تاریخ شروع و پایان باید حداقل ۳۰۰ بار باشد. اگر تاریخ شروع را انتخاب کرده اید که به تاریخ پایان بسیار نزدیک است. تاریخ شروع به طور خودکار در گذشته به اندازه کافی تنظیم می‌شود تا ۳۰۰ بار وجود داشته باشد.
  3. تاریخ پایان – محدود به پایان دوره انتخابی شما؛

 

۳- پویش و اسکن درون باری

FSB Pro می‌تواند داده‌ها را از فایل‌های داده کوتاه مدت تر استفاده کند. این تنظیم به BSB Pro می‌گوید که چند بار دوره کوتاه‌تر ممکن است بارگیری کند. اطلاعات بیشتر در مورد آن را در آمار درون باری ببینید

۴- فایل‌ها را بارگیری کنید

اگر مولد یا بهینه‌ساز با این داده‌ها کار می‌کنند، پس از تغییر تنظیمات، داده‌ها را بارگیری مجدد نمی‌کنند. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که مولد و بهینه‌ساز زمانی که شروع به کار می‌کنند، داده‌ها را برای استفاده خود کپی می‌کنند . با این حال اگر به عنوان مثال در حال ویرایش یک استراتژی هستید و روی
Reload Corresponding Files مربوطه کلیک کنید، داده‌ها را برای بک تست مجدداً فراخوانی خواهد کرد.