آمار داده‌ها

آمار داده‌ها

صفحه آمار داده‌ها یک صفحه زیر مجموعه برگه مرکز تاریخچه است و مروری است بر داده‌های اصلی بارگذاری شده که با شکست مواجه شدند، ارائه آمار داده‌ها و حاوی دستوراتی برای دستکاری فایل‌ها می‌باشد.

۱- نوار ابزار فرمان

  • Release Unused Data– استراتژی ساز بورس حرفه‌ای فایل‌های به تازگی بارگذاری شده را در حافظه کامپیوتر نگه می‌دارد. به این ترتیب شما می‌توانید داده‌ها را بسیار سریع انتخاب کنید. به هر حال اگر فایل‌های بیشتری بارگذاری شوند، حافظه بیشتری استفاده می‌شود. شما می‌توانید فایل‌های داده استفاده نشده را با استفاده از این دستورها از حافظه خارج کنید.
  • Open Data Directory– پوشه حاوی فایل داده منتخب فعلی را باز می‌کند.
  • Reload Selected File – برنامه، فایل انتخاب شده را دوباره بارگذاری می‌کند. فایل‌های داده‌ای که در حال حاضر توسط مولد یا بهینه‌ساز استفاده می‌شود را نمی‌توان دوباره بارگذاری کرد.
  • Reload All Files– تمام فایل‌ها دوباره بارگذاری می‌شوند، به جز مواردی که در حال حاضر توسط مولد یا بهینه‌ساز استفاده می‌شود.

۲- داده بارگیری شده

منطقه داده بارگیری شده لیستی از تمام فایل‌های اصلی بارگیری شده را نشان می‌دهد. لطفاً توجه داشته باشید که برخی از این فایل‌ها در حال حاضر در برنامه استفاده نمی‌شوند. در تصویر این صفحه ببینید که تنها یک استراتژی بارگیری شده در حال حاضر وجود دارد. این بدان معنی است که احتمالاً تنها یک فایل استفاده می‌شود. فایل‌های دیگر نشان داده شده اخیراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند و برای دسترسی سریع‌تر در حافظه نگهداری می‌شوند. سازنده استراتژی بورس به طور مداوم فایل‌های داده استفاده شده را نمایش می‌دهد و اگر فایل‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند با امنیت از حافظه تخلیه شوند، باعث می‌شود که دستور Release Unused Data فعال شود.

هر رکورد از جعبه لیست یک فایل بارگیری شده را در قالب زیر نشان می‌دهد: نام منبع داده؛ نماد؛ دوره زمانی. تمام اطلاعات اضافی مربوط به فایل انتخاب شده فعلی.

۳- آمار داده

این فیلد اطلاعات آماری فایل داده انتخاب شده فعلی را نمایش می‌دهد. BSB Pro اطلاعات وضعیت را به محض بارگیری یک فایل داده محاسبه می‌کند.

۴- تنظیمات داده

محدوده تنظیمات داده یک نمای کلی از تنظیمات ساخته شده در صفحات Data Source و Data Horizon در کنترل پنل را نشان می‌دهد.

۵- مشخصات نماد

مشخصات نماد تنظیمات ساخته شده در صفحه نماد از کنترل پنل را نشان می‌دهد.

۶- خروجی بارگیری

 تمام فیلترها و پیامهای خطا را در ماژول بارگیری داده‌ها نشان می‌دهد.