نسخه‌ی نمایشی ۰۲ شرایط منطق باز کردن معامله

نسخه‌ی نمایشی ۰۲  شرایط منطق باز کردن معامله

اسلات‌های اندیکاتور

demo-02

نمودار اندیکاتور از استراتژی ساز بورس

demo-02-chart

توضیحات نویسنده

این استراتژی تنها برای نمایش است و معامله در زمان واقعی توصیه نمی‌شود.

این استراتژی از چندین اسلات ” Opening Logic Condition” استفاده می‌کند. هر یک از اسلات‌ها حاوی یک شرایط منطقی برای ورود به بازار است و نتیجه برای هر یک از آن‌ها ممکن است رضایت بخش باشد یا نباشد (محاسبه شده برای ورود خرید و فروش، هر چند ما فقط قوانین وارد شدن خرید را وارد می‌کنیم).

وقتی که بازار به قیمت اندیکاتور استفاده شده در اسلات “Opening Point of the Position” برسد معامله‌گر استراتژی بورس موقعیتی را باز می‌کند و تمام “Opening Logic Condition” درست است.

در این استراتژی نمونه، قیمتی که ما وارد بازار می‌شویم، اولین قیمت بار یا قیمت باز شدن بار می‌باشد (همانطور که در اسلات  “Opening Point of the Position” صفحه استراتژی تعیین شده است). با این حال، قبل از اینکه ما واقعاً خرید و فروش کنیم تمام قوانین ورود (در اسلات سبز پایین) ، هر دو برای موقعیت‌های طولانی و کوتاه باید تأیید شده باشند.

بنابراین برای تأیید آن – در ابتدای هر نوار نرم افزار موارد زیر را چک می‌کند:

 1. اندیکاتور مومنتم در حال افزایش است؛ و
 2. اندیکاتور RSIبیش از ۶۵ است؛ و
 3. خط MACDبالاتر از صفر است.

و اگر همه موارد فوق به درستی تایید شود ما با خرید وارد بازار می‌شویم.

هنگام باز کردن موقعیت فروش نرم افزاری برای شرایط مشابه، اما با استفاده از منطق مخالف:

 1. اندیکاتور مومنتم در حال کاهش است؛ و
 2. مقدار اندیکاتور RSIکمتر از ۳۵ است؛ و
 3. خط MACDزیر صفر است.

اساساً تمامی‌اسلات‌های “Opening Logic Condition” فیلترهای ورودی ما هستند که منطق را برای ورود به بازار خرید یا فروش تعیین می‌کنند. چیزی که باید توجه داشته باشید این است که تمام شرایط ورود باید تأیید شوند تا  FST  یک موقعیت باز کند.

شرح استراتژی تولید شده

باز کردن معامله (سیگنال ورود)

زمانی که تمام شرایط منطقی زیر تایید شده باشد، یک موقعیت خرید جدید در ابتدای بار باز کنید:

 • Momentum * (Simple, Close, 14, 0) افزایش می‌یابد؛ و
 • RSI * (Smoothed, Close, 14) بالاتر از سطح ۶۵ است؛ و
 • MACD * (Exponential, Close, Simple, 26, 12, 9)؛ خط MACDبالاتر از صفر است.

زمانی که تمام شرایط منطقی زیر تأیید شده باشد، یک موقعیت فروش جدید در ابتدای بار باز کنید:

 • Momentum * (Simple, Close, 14, 0) کاهش می‌یابد؛ و
 • RSI * (Smoothed, Close, 14) بالاتر از سطح ۳۵ است؛ و
 • MACD * (Exponential, Close, Simple, 26, 12, 9)؛ خط MACDپایین تر از صفر است.

 

بستن (سیگنال خروج )

یک موقعیت خرید موجود را در انتهای بار ببندید.

یک موقعیت فروش موجود را در انتهای بار ببندید.

 

بررسی سیگنال ورودی اضافی

سیگنال ورودی در جهت موقعیت فعلی:

 • هیچ سفارش دیگری مجاز نیست لغو هر سفارش اضافی که در همان جهت است.

سیگنال ورودی در جهت مخالف:

 • هیچ اصلاح موقعیت فعلی مجاز نیست. هر سفارش اضافی که در جهت مخالف است را لغو کنید.

 

حجم معامله

همیشه با مقدار حجم ثابت معامله کنید.

 • باز کردن یک موقعیت جدید – ۱ لات.

 

محافظت ثابت

 • استراتژی از حد ضرر ثابت استفاده نمی‌کند.
 • استراتژی از حد سود ثابت استفاده نمی‌کند.

* استفاده از مقدار اندیکاتور از بار قبلی برای تمام اندیکاتور‌های مشخص شده با ستاره!