نسخه‌ی نمایشی ۰۵ شناوری حد ضرر

نسخه‌ی نمایشی ۰۵ شناوری حد ضرر

demo-05

توضیحات نویسنده

این استراتژی  “Trailing Stop Limit” را تست می‌کند. و مقدار شناوری حد ضرر را  ۲۰ پیپ و حد سود را ۱۰۰ پیپ تنظیم می‌کند.

 

سفارش خرید

ورود به خرید در باز شدن بار در قیمت Ask

حد ضرر اولیه = Bid – 20 * Point

حد سود = Bid + 100 * Point

 

سفارش فروش

ورود به فروش در باز شدن بار در قیمت Bid

ضرر متوقف اولیه = Ask + 20 * Point

حد سود = Ask – 100 * Point

پس از آنکه سفارش به سود ۲۰ پیپ رسید، شناوری حد ضرر  شروع می‌شود.

حد ضرر ثابت است.

تابع “شناوری حد ضرر” حتی اگر شما معامله گر استراتژی بورس را خاموش کنید، کار می‌کند . این به آن دلیل است که منطق آن در اکسپرت منتشر می‌شود. اگر اکسپرت را متوقف کنید، حد ضرر دیگر دنبال نخواهد شد و در سطح فعلی ثابت خواهد ماند.

 

 

شرح استراتژی تولید شده

باز کردن معامله (سیگنال ورود)

وقتی که شرایط منطقی زیر تایید شده است، یک سفارش خرید جدید در ابتدای بار باز کنید:

نوسانگر شتاب * (Simple, Median, 34, 5, 5) افزایش می‌یابد.

یک سفارش فروش جدید در ابتدای بار زمانی که شرایط منطقی زیر تایید شده است، باز کنید:

نوسانگر شتاب * (Simple, Median, 34, 5, 5) افت می‌کند.

 

بستن (سیگنال خروج )

یک موقعیت خرید موجود در سطح شناوری حد ضرر یا در سطح ثابت حد سود را ببندید. حد ضرر اولیه: ۲۰ پیپ؛ حد سود: ۱۰۰ پیپ.

یک موقعیت فروش موجود در سطح شناوری حد ضرر یا در سطح ثابت حد سود را ببندید. حد ضرر اولیه: ۲۰ پیپ؛ حد سود: ۱۰۰ پیپ.

 

بررسی سیگنال ورودی اضافی

سیگنال ورودی در جهت موقعیت فعلی:

  • هیچ سفارش دیگری مجاز نیست لغو هر سفارش اضافی که در همان جهت است.

سیگنال ورودی در جهت مخالف:

  • هیچ اصلاح موقعیت فعلی مجاز نیست. هر سفارش اضافی که در جهت مخالف است را لغو کنید.

 

حجم معامله

همیشه یک مقدار ثابت از حجم معامله کنید.

  • باز کردن یک موقعیت جدید – ۱ لات.

 

محافظت ثابت

  • استراتژی از حد ضرر ثابت استفاده نمی‌کند.
  • استراتژی از حد سود ثابت استفاده نمی‌کند.

* استفاده از مقدار اندیکاتور از بار قبلی برای تمام اندیکاتور‌های مشخص شده با ستاره!