قوانین خروج

قوانین خروج

قوانین خروج در کارگاه اکسپرت مسئول بستن سفارش است. تنها سه حالت ممکن برای بستن یک سفارش وجود دارد: در حد ضرر، حد سود، و در باز شدن  بار. از آنجا که حد ضرر و سود بخشی از مشخصات  اکسپرت است، ما در اینجا تنها مورد باز شدن  بار ( Bar Open ) را توضیح خواهیم داد.

بیایید چند نمونه را ببینیم:

اندیکاتور‌های بدون قانون خروج

هنگامی‌که شما یک اکسپرت جدید ایجاد می‌کنید، این برنامه بدون اندیکاتور‌های قانون خروج شروع می‌شود و این کاملا حالت خروج معتبر است. اگر اندیکاتور‌های قانون خروج وجود نداشته باشد، کارگاه اکسپرت تمام موقعیت‌ها را در هنگام باز شدن  بار بعدی می‌بندد. این در ناحیه متنی اطلاعات نشان داده شده است: “Close at Bar Open”. این دقیقا به  همین معنی است. اگر اکسپرت یک موقعیت را باز کند، آن را در ابتدای نوار بعدی خواهد بست. این قانون هر دو موقعیت خرید و فروش را پوشش می‌دهد.

یک اندیکاتور قانون خروج

شما می‌توانید با استفاده از دکمه “Add a new exit rule” را در پایین اندیکاتور‌های قوانین خروج اضافه کنید. شما نمی‌توانید بیش از دو اندیکاتور قانون خروج داشته باشید و وقتی برنامه به این محدودیت رسیده باشد دکمه غیرفعال می‌شود. هنگامی‌که شما بر روی دکمه کلیک میکنید، برنامه پانل اندیکاتور قانون خروج را در سمت چپ ویرایشگر باز می‌کند. شما می‌توانید یک اندیکاتور را در آنجا انتخاب کرده و منطق و پارامترهای آن را تنظیم کنید.

تمام اندیکاتور‌ها یک شرایط منطقی را بیان می‌کنند که آنها می‌توانند تحقق یافته و یا تحقق نیابند. هنگام ایجاد یک استراتژی، شما باید حالت معامله خرید را پوشش دهید و برنامه قوانین معکوس را برای معاملات فروش در نظر می‌گیرد. با این مضمون  استراتژی از شرایط متقارن برای سفارش‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. حالت عمومی‌این است که شرایط برای یک موقعیت فروش تحقق می‌یابد اما نه برای یک موقعیت خرید و یا برعکس. در برخی موارد، شرایط می‌تواند برای هر دو طرف معامله در یک زمان یکسان (در صورت استفاده از ADX) تحقق یابد.

مثال بالا یک نشانگر قانون خروج را نمایش می‌دهد – باندهای بولینگر، با یک قاعده منطقی: “بار بالای باند بالایی باز شود.”

شرط “بار بالای باند بالایی باز شود” می‌تواند درست یا نادرست باشد. اگر شما یک موقعیت خرید باز داشته باشید اتفاق می‌افتد که نوار فعلی بالای باند بالایی بولینگر باز می‌شود، اکسپرت این موقعیت را در هنگام باز شدن بار متناسب با نظم بازار می‌بندد.

حالا تصور کنید که موقعیت فروش داشته باشیم و بار نیز بالای باند باز شود. قاعده در اسلات اندیکاتور برای یک موقعیت خرید محقق می‌شود، اما برای یک فروش محقق نمی‌شود، زیرا قاعده شما برای موقعیتهای فروش به دنبال منطق مخالف است. اگر ما باید آن را به صراحت بکار ببریم: بستن فروش  زمانی که “بار  در زیر باند پایین باز می‌شود”. از آنجا که ما معامله فروش داریم و قانون خروج اجازه نمی‌دهد که موقعیت‌های فروش  را ببندیم، برنامه موقعیت باز فروش را در نوار بعدی رها می‌کند.

دو قانون خروج

هنگامی‌که بیش از یک قانون خروج وجود دارد، برنامه در باز شدن بار در صورتی که حداقل یکی از این قوانین محقق شود، موقعیت را می‌بندد. این تفاوت اصلی بین قوانین ورود و خروج است. این برنامه وقتی که تصمیم به بستن یک موقعیت دارد، بسیار حساس است. مهم نیست که چه تعداد قوانین خروج ما داریم، فقط یکی از آنها برای بستن موقعیت کافی است. البته اگر هر دو شرایط تایید شوند نیز موقعیت بسته می‌شود.

 

بیایید یک حالت را ببینیم که موقعیت خرید و دو قانون خروج داشته باشیم. اگر اولین قانون برای یک موقعیت خرید محقق شود و دومین قانون برای موقعیت فروش محقق شود. چه فکر میکنید این اتفاق خواهد افتاد؟ این برنامه موقعیت خرید را خواهد بست، زیرا یک سیگنال واحد برای بستن کافی است، بدون توجه به آنچه که دومی‌نشان می‌دهد.