مرکز تاریخچه

مرکز تاریخچه

مرکز تاریخچه یک صفحه محتوی برگه جداگانه نشان داده شده در رابط کاربری اصلی استراتژی ساز بورس حرفه‌ای می‌باشد.

شما می‌توانید آن را با کلیک کردن بر روی دکمه مرکز تاریخچه در نوار ابزار اصلی یا از منوی View باز کنید.

مرکز تاریخچه دسترسی به صفحات زیرین مرتب شده در دو گروه را فراهم می‌سازد:

فایل‌های بارگیری شده

  • Data Statistics– آمار و کار بر روی فایل‌های داده اصلی بارگذاری شده.
  • Intrabar Statistics – آمار و کار روی فایل‌های داده بارگذاری شده در داخل بار.

ورود داده

  • Data Download– دانلود داده‌ها از خدمات ارائه شده توسط Forex Software Ltd.
  • JBourse Import – ابزار وارد کردن داده‌ها.
  • MT4 HST Import – ابزار وارد کردن داده‌ها.