اسلات‌های اندیکاتور

اسلات (یا شیار)های اندیکاتور[*]

 

اسلات‌­های اندیکاتور، واحدهای ساختاری اصلی یک استراتژی هستند.

می­‌توانید اسلات­‌های اندیکاتور را به صورت جعبه­‌هایی تصور کنید.

هر اسلات حاوی یک اندیکاتور خاص است.

 

چهار نوع اسلات وجود دارد:

ff1

    1. نقطه سرآغاز معامله[۱]، نقطه ورودی معامله را تعیین می‌­کند (تنها یک نقطه)
    2. شروط منطقی سرآغاز[۲]، تعیین می­‌کند آیا وقتی قیمت بازار به قیمت سرآغاز می­‌رسد، یک معامله باز شود یا خیر. برای باز کردن یک معامله همه شروط منطقی سرآغاز باید برآورده شوند (می­‌توانید تا ۸ عدد از آنها را داشته باشید).
    3. نقطه خاتمه­‌ی معامله[۳]، نقطه انتهای معامله را تعیین می­‌کند (تنها یک نقطه).
    4. شروط منطقی خاتمه[۴]، تنها زمانی موجود هستند که نقطه پایانی خط پایانی باشد (یا شبیه به آن باشد). معامله زمانی بسته می­‌شود که حداقل یکی از این شروط راضی شده باشند (می­‌توانید تا ۸ عدد از آنها را داشته باشید).

 

مشخصات استراتژی یک اسلات اندیکاتور نیستند. کلیک برروی آن پنلِ گزینه­‌های مشخصات استراتژی را باز می­‌کند.

۱_نقطه سرآغاز یک معامله

اندیکاتور در نقطه سرآغاز اسلات معامله، قیمتی را تعیین می­‌کند که یک معامله در آن قیمت باز می­‌شود. اگر تنظیمات سیگنال­‌های اضافی اجازه دهند، این قیمت همچنین قیمتی خواهد بود که بوسیله آن، قادر خواهید بود به معامله اضافه کنید یا از آن بردارید.

 

باید منطق اندیکاتور را تنها برای یک معامله خرید تعیین کنید.

ابزار حرفه­ای استراتژی­ ساز بورس بصورت خودکار یک منطق بازتاب دهنده را برای معامله فروش اعمال می­‌کند.

این قانون برای همه اسلا‌ت­‌های استراتژی صدق می­‌کند.

 

وقتی بر روی این اسلات یا سایر اسلات‌های استراتژی دیگر کلیک می­‌کنید، بخش مشخصات اندیکاتور باز می­‌شود. می­‌توانید خود اندیکاتور یا هرکدام از پارامترهای آن را تغییر دهید.

برای اطلاعات بیشتر مقاله «نقطه سرآغاز معامله» را بخوانید.

۲_شروط منطق سرآغاز

یک اندیکاتور در شرط منطقی سرآغاز اسلات قرار گرفته که یک شرط منطقی را نشان می‌­دهد.

استراتژی­ ساز بورس زمانی که قیمت بازار به قیمت ورود برسد یک سیگنال ورود ارسال می­‌کند و همه شروط منطق سرآغاز برآورده می­‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله «شروط منطق سرآغاز» را مطالعه کنید.

 

اضافه کردن یک شرط منطق سرآغاز

دکمه Add an Opening Logic Condition (اضافه کردن یک شرط منطقی سرآغاز) به شما اجازه می­‌دهد یک اسلات شرط منطق سرآغاز اضافه کنید.

می­‌توانید تا ۸ شرط منطق سرآغاز را اضافه کنید.

۳_نقطه خاتمه­‌ی معامله

اندیکاتور موجود در اسلات Closing Point of the Position (نقطه خاتمه‌ی معامله) قیمتی که با آن معامله بسته می‌­شود را تعیین می­‌کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله « Closing Point of the Position (نقطه خاتمه معامله)» را مطالعه کنید.

۴_شروط منطقی خاتمه

اگر از اندیکاتور Bar Closing یا مشابه آن استفاده می­‌کنید، قادر خواهید بود اسلات­‌های Closing Logic Condition (شرط منطق خاتمه) را تا ۸ عدد اضافه کنید. در این حالت با فرض این­که حداقل یکی از اندیکاتورها انجام شده است، معامله در قیمت خاتمه بسته خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر مقاله «Closing Logic Conditions» را مطالعه کنید.

 

اضافه کردن یک شرط منطقی خاتمه

با استفاده از دکمه Add a Closing Logic Condition (اضافه کردن یک شرط منطق خاتمه) می­‌توانید یک اسلات شرط منطق خاتمه دیگر اضافه کنید. این دکمه زمانی فعال است که اندیکاتور مناسب در اسلات نقطه خاتمه وجود داشته باشد و تعداد اسلات‌­ها هم از ۸ عدد بیشتر نباشد.

[us_separator]

[*] Indicator Slots

[۱] Opening point of the position

[۲] Opening logic condition

[۳] Closing point of the position

[۴] Closing logic conditions