اندیکاتور‌ها

اندیکاتور‌ها

کارگاه اکسپرت با مجموعه‌ای از اندیکاتور‌ها همراه است. اندیکاتور‌های مشابه در متاتریدر قابل استفاده هستند. این تضمین سازگاری میان اکسپرت کارگاه اکسپرت  و متاتریدر را تضمین می‌کند.

در استراتژی‌ها اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان قوانین ورود و قوانین خروج استفاده شوند. بنابراین در رابط کاربری دو ستون وجود دارد. دکمه تغییر وضعیت در بالای هر ستون به شما امکان می‌دهد تا تمام اندیکاتور‌ها را در یک زمان فعال / غیر فعال کنید. البته اگر شما بخواهید استراتژی‌ها را به راحتی پیدا کنید، نیاز دارید که اندیکاتور‌های زیادی را تا جایی که می‌توانید فعال کنید. از طرف دیگر کارگاه اکسپرت به شما گزینه ای برای انتخاب فقط اندیکاتور‌های خاص را که توسط مولد استفاده خواهد شد را می‌دهد یا اندیکاتور‌های خاص را که شما نمی‌خواهید به دلایل دیگری مورد استفاده قرار گیرند را غیر فعال کنید.