آمار درون باری

آمار درون باری

صفحه Intrabar Statistics اطلاعات مربوط به مجموعه داده‌های بارگیری شده درون باری، اطلاعات آماری آماده شده و پیام‌های خطای هنگام بارگیری را نمایش می‌دهد و شامل دستوراتی برای خروج فایل‌های استفاده نشده بارگیری شده از حافظه و گشودن پوشه داده می‌باشد.

صفحه Intrabar Statistics یک زیر صفحه از صفحه اصلی مرکز تاریخچه است. شما می‌توانید با باز کردن مرکز تاریخچه از نوار ابزار اصلی و کلیک کردن بر روی “Intrabar Stats” برگه کناری به آن دسترسی پیدا کنید.

صفحه به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود:

  1. دستورات
  2. مجموعه‌های درون باری بارگیری شده.
  3. آمار داده‌های درون باری
  4. خطاهای بارگیری داده؛

۱- Command Toolbar

Release Unused Data– استراتژی ساز بورس حرفه‌ای فایل‌هایی را که به تازگی بارگذاری شده‌اند را در حافظه کامپیوتر نگه می‌دارد. به این ترتیب شما می‌توانید بسیار سریع داده‌ها را انتخاب کنید. اما فایل‌های بیشتری که بارگیری شوند، حافظه بیشتری استفاده می‌شود. شما می‌توانید توسط این دستورات مجموعه داده‌های درون باری استفاده نشده را از حافظه خارج کنید.

Open Data Directory– پوشه حاوی فایل داده منتخب فعلی را باز می‌کند.

۲- Loaded Intrabar Sets

این محدوده تمام مجموعه داده‌های بارگذاری شده را نشان می‌دهد. یک خط رکورد دوره داده اصلی را به شکل زیر نشان می‌دهد: نام منبع داده؛ نماد؛ دوره.  BSB Pro تمام دوره‌های کوتاه‌تر در دسترس را به صورت خودکار بارگیری می‌کند. این دوره‌ها دوره‌های Intrabar (درون باری) نامیده می‌شود.

۳- Intrabar Data Statistics

جدول آمار داده‌های درون باری اطلاعات آماری را نشان می‌دهد و نشان دهنده توزیع داده‌ها در مورد مجموعه داده‌های انتخاب شده فعلی درون باری است.

این مثال نشان می‌دهد که دوره داده اصلی D1 است. این دوره در صفحه ویرایشگر انتخاب شده است. هنگامی که “اسکن درون باری” در پنل کنترل مجاز و انتخاب شده باشد، BSB Pro تمام داده‌های درون باری موجود را به صورت خودکار بارگیری می‌کند. ما می‌بینیم که داده‌های بارگذاری شده از D1 به M1 وجود دارد. ستون Count نشان می‌دهد که چه تعداد بار برای هر دوره درون باری بارگیری شده است. این تعداد توسط ابزار Data Horizon”” محدود می‌شود.

نوار رنگی در پایین، توزیع داده را نشان می‌دهد. در حال حاضر تمام داده‌های D1، H4 و H1 توسط بارهای M30 پوشش داده می‌شود. در این حالت BSB Pro از دوره‌های کوتاه‌تر برای بهبود کیفیت بک تست استفاده خواهد کرد.

۴- Loading Data Errors

اگر BSB Pro اشتباهاتی را در فایل‌های درون باری پیدا کند، آنها را در کادر متن “Loading Data Errors” نشان می‌دهد.