ورود فایل HST از نرم افزار MT4

ورود فایل HST از نرم‌افزار MT4

۱- ورود داده تاریخچه MT4

Input directory– به شما اجازه می‌دهد پوشه حاوی اطلاعات تاریخچه ( hst.*) را از MT4 انتخاب کنید. شما هر مسیری را در آن می‌توانید تعریف کنید، از جمله مسیر به دایرکتوری MT4 خودتان، که در آن فایل‌های تاریخچه ذخیره شده است.

Output directory– نرم افزار BSB Pro فایل‌های پردازش شده را در این دایرکتوری ذخیره خواهد کرد. شما می‌توانید از هر پوشه‌ای برای خروجی فایل استفاده کنید. برای استفاده آسان‌تر، شما همچنین می‌توانید یک پوشه را در پوشه منبع دادهBSB Pro انتخاب کنید.

From date– تاریخ شروع پردازش سوابق

To date– تاریخ پایان پردازش سوابق

Maximum number of bars to import– حداکثر تعداد بارهایی که وارد می‌شوند. اگر تعداد بارهای موجود در فایل بیشتر از این مقدار باشد، BSB Pro بارهای باقیمانده را نادیده گرفته و داده‌ها را ذخیره می‌کند. شما می‌توانید این پارامتر را تا مقدار ۱۰۰،۰۰۰ تنظیم کنید.

MT4 HST Import Help – یک پیوند به آموزش ورود داده MT4 HST  است.

Import – با کلیک بر روی این دکمه روند وارد کردن آغاز می‌شود. نوار سبز بالا وضعیت ورود فایل فعلی را نشان می‌دهد. نوار پایین‌تر وضعیت تمام روند واردات را با توجه به تمام فایل‌هایی که باید وارد شوند، نشان می‌دهد.

۲- گزارش خروجی

گزارش خروجی نام هر فایل وارد شده، نماد داده؛ دوره داده؛ تعداد بار موجود در فایل؛ را نشان می‌دهد.

اگر تعداد بارها از مقدار “Maximum number of bars to import” کمتر باشد، BSB Pro آنها را تبدیل به یک فایل در دایرکتوری خروجی می‌کند.

اگر تعداد زیادی بار در یک فایل وجود دارد، خواهید دید:

  • Cutting out– چند بار بدون پردازش باقی مانده است.
  • Remaining– چه تعدادی از بارها به داده‌های قابل استفاده در نرم‌افزار BSB تبدیل شده‌اند.

Importing: USDJPY5.hst

USDJPY M5 – bars: 1096100

Cutting out: 996100 bars

Remaining: 100000 bars


اگر داده‌ها را از فایل‌های HST وارد کنید، ممکن است با داده‌های موجود در نمودار MT4 شما متفاوت باشد. این اتفاق به این دلیل می‌افتد چون گاهی منبع داده‌هایی که MT4 در مرکز تاریخچه قیمت استفاده می‌کند با داده‌های در نمودار متفاوت هستند. اطلاعات در نمودار همیشه از کارگزار شما می‌آید. شما می‌توانید داده‌های نمودار را در یک فایل csv ذخیره کنید، نمودار را در MT4 انتخاب کنید و Ctrl + S را فشار دهید. شما می‌توانید این فایل CSV را بدون تبدیل آن و مستقیماً در BSB Pro استفاده کنید.