چند بازاری

چند بازاری

ابزار چند بازاری می‌تواند به شما کمک کند تا مقایسه کنید که استراتژی شما در بازارهای مختلف چگونه اجرا می‌شود. به یک معنی، این یک ابزار تست پایداری است. در اینجا می‌توانید بازارهای را برای تست کردن استراتژی خود اضافه کنید. کارگاه اکسپرت یک منحنی تعادل بک تست را برای هر تست ترسیم می‌کند.

نوار ابزار

دکمه Start/Stop – ابزار چند بازاری را اجرا یا متوقف می‌کند

Progress  – نشان می‌دهد که چه مقدار از کار انجام شده است یعنی چه درصد از تست‌های بازار محاسبه شده است.

Calculated  – نشان می‌دهد چه تعداد از بک تست‌های استراتژی اجرا شده است.

Validated  – نشان می‌دهد که چه تعدادی از نتایج بک تست معیار اعتبار سنجی را در ابزار گذرانده‌اند.

بازارها

افزودن بازارها بسیار آسان است. فقط دکمه + Add market را کلیک کنید. برای تنظیم بازار از گزینه‌های انتخاب کشویی استفاده کنید. برای حذف یک بازار از دکمه x در سمت راست بازار استفاده کنید.

نمودار چند بازاری

نمودار نشان می‌دهد استراتژی در بازارهایی که شما انتخاب کردید چگونه عمل می‌کند. رنگ هر خط مربوط به یک بازار متفاوت است. شما می‌توانید رنگ هر بازار را در سمت چپ آن ببینید.

آمار چند بازاری

برگه آمار برخی از آمارهای پایه‌ای را برای هر تست بازار نشان می‌دهد.

Market  – بازاری که استراتژی بر روی آن تست شده است.

Balance  – سرمایه حساب در پایان بک تست .

Profit / day – سود متوسط در روز.

Max DD %  – حداکثر کاهش سرمایه به درصد

Return / DD   – نسبت درآمد / کاهش سرمایه

Trades  – تعداد معاملات

Win / loss – نسبت سود به ضرر

اعتبارسنجی چند بازاری

شما می‌توانید معیارهای اضافه کردن، حذف و اصلاح  کردن را برای تأیید و اعتبار سنجی هر نتیجه بک تست اضافه کنید.

برای اضافه کردن معیارها از دکمه + Add validation criteria و انتخاب یک معیار استفاده کنید. برای حذف آن بر روی دکمه x در سمت راست در لیست معیار کلیک کنید.