تستر چندگانه

تستر چندگانه

ابزار تست چندگانه برای تست مجدد چندین استراتژی در یک مرحله طراحی شده است و گزینه‌های مختلفی – یا یک پوشه یا یک مجموعه را برای انتخاب استراتژی‌های ورودی فراهم می‌کند. این ابزار استراتژی‌های محاسبه شده را در یک مجموعه خروجی قرار می‌دهد. شما می‌توانید آن را در صفحه مجموعه استراتژی پیدا کنید.

اهداف

 • محاسبه تمام استراتژی‌ها از یک پوشه یا از یک مجموعه با داده‌های جدیدتر. ما می‌توانیم این فرآیند را در تست واقعی OOS (خارج از نمونه) انجام دهیم.
 • اعتبارسنجی استراتژی‌ها روی داده‌های مختلف. ما این کار را به وسیله لغو کردن منبع داده، نماد یا دوره استراتژی انجام می‌دهیم.
 • اعتبارسنجی استراتژی‌ها در برابر معیارهای پذیرش مختلف.
 • بهینه‌سازی تمام استراتژی‌ها برای یک چرخه معاملاتی جدید – بهینه‌سازی رو به جلو – قدم نهادن در زندگی واقعی.

۱- پارامترهای ورودی

پارامترهای ورودی و تنظیمات تنها زمانی فعال می‌شود که ابزار تستر چندگانه بیکار باشد. هنگامی که شما آن را اجرا می‌کنید، گزینه غیر فعال می‌شود. اگر می‌خواهید برخی از پارامترها را بعد از یک اجرا تغییر دهید، ابتدا باید محاسبات را متوقف کنید.

Input

تستر چندگانه می‌تواند چندین استراتژی را برای محاسبه از یک مجموعه یا از یک پوشه بارگیری کند. این برنامه تمامی استراتژی‌ها را از منبع انتخاب شده بارگیری می‌کند. اگر یک استراتژی خاص نیاز به یک اندیکاتور سفارشی مفقود شده داشته باشد یک پیغام خطا را نشان می‌دهد.

 • Collection – لیست کشویی حاوی تمام مجموعه‌های موجود در صفحه مجموعه و در پوشه استراتژی پیش فرض می‌باشد.
 • Folder – با استفاده از این گزینه، برنامه تمامی فایل‌های استراتژی را از پوشه انتخاب شده بارگذاری می‌کند. مسیر پیش فرض “C: \ Program Files \ Forex Strategist Builder Pro \ User Files \ Strategies” است. با استفاده از دکمه «Browse» می‌توانید پوشه دیگری با استراتژی‌های دیگر انتخاب کنید.
Output
 • Collection name – جعبه متن شامل نام مجموعه‌ای است که تستر چندگانه استراتژی‌های محاسبه شده را در آن مجموعه ذخیره می‌نماید. هنگامی که برنامه کار را کامل می‌کند، می‌توانید این مجموعه را در صفحه مجموعه‌ها پیدا کنید. اگر چنین مجموعه‌ای بارگذاری نشده باشد، برنامه یک مجموعه جدید با نام آن ایجاد می‌کند. در غیر اینصورت استراتژی‌ها را در مجموعه موجود اضافه می‌کند. اگر چندین بار ابزار را راه اندازی کنید، تنها یک بار استراتژی را وارد مجموعه می‌کند.
نادیده گرفتن پارامترهای استراتژی

هر استراتژی بارگیری شده با پارامترهای اصلی خودش ظاهر می‌شود، با این حال، شما این امکان را دارید تا برخی یا همه آنها را لغو کنید. اگر می‌خواهید عملکرد استراتژی را در محیط‌های مختلف تجزیه و تحلیل کنید، شما می‌توانید این کار را انجام دهید.

 • Profile – پروفایل شامل اطلاعات حساب می‌باشد جزئیات بیشتر را در صفحه پروفایل پیدا کنید.
 • Data Source– شما می‌توانید مجموعه داده‌های مختلفی را برای محاسبات انتخاب کنید. این لیست کشویی حاوی نام تمام منابع داده موجود است. معمولاً یک منبع داده شامل تنظیمات و فایل‌های داده تاریخچه از یک کارگزار خاص است.
 • Symbol – هنگامی که این گزینه اتنخاب می‌شود، تستر چندگانه از نماد انتخاب شده برای تمام استراتژی‌ها استفاده می‌کند. در اینجا تنها نمادهای موجود برای منبع داده انتخاب شده را مشاهده می‌کنید.
 • Period – این گزینه دوره‌های داده پیش فرض را نادیده می‌گیرد.
ضوابط پذیرش
 • Strategies fulfil the Acceptance Criteria– هنگامی که این گزینه انتخاب شود، تستر چندگانه تنها استراتژی‌هایی را جمع آوری می‌کند که معیارهای پذیرش آنها با مقادیر معیار از پیش تعیین شده یکسان باشد.
بهینه‌سازی
 • Optimize the strategies– هنگامی که این گزینه انتخاب می‌شود، تستر چندگانه تمام استراتژی‌ها را یک به یک بهینه‌سازی می‌کند. این گزینه یک بهینه‌سازی کامل را با مقادیر ۱۰± گام برای پارامترهای اولیه اجرا می‌کند. این برنامه پارامترهای حد ضرر، حد سود و نقطه سربسر را نیز بهینه‌سازی می‌کند. اطلاعات بیشتر برای بهینه‌سازی را در صفحه بهینه‌ساز استراتژی مشاهده کنید.
 • Search best– در اینجا پارامتر آماری اصلی را انتخاب می‌کنید تا مرتب سازی استراتژی‌های بهینه شده بر اساس آن انجام شود.

۲- نوار کنترل

 • Start – هنگامی که شما تستر چندگانه را اجرا می‌کنید، برنامه گزینه‌های ورودی را در صفحه و همچنین برگه مخزن را غیر فعال می‌کند. این برنامه زمانی که تمام استراتژی‌ها آماده شوند، متوقف خواهد شد.
 • Progress bar– درصد استراتژی محاسبه شده را نمایش می‌دهد.
 • Calculated – تعداد کل محاسبات تکمیل شده از جمله بهینه‌سازی را نمایش می‌دهد.
 • Collected – تعداد استراتژی‌هایی را که در مجموعه خروجی قرار داده شده‌اند را نشان می‌دهد. این برنامه تنها استراتژی‌های منحصر به فرد را که مطابق با معیارهای پذیرش است، جمع آوری می‌کند.
 • Optimization progress – این گزینه درصد چرخه بهینه‌سازی کامل شده را برای استراتژی فعلی نمایش می‌دهد.

۳- گزارش خروجی

به ترتیب از بالا: گزارش خروجی تعداد استراتژی‌های بارگذاری شده، فایل‌های داده بارگذاری شده و آمار بک تست برای استراتژی‌های محاسبه شده را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، برخی از استراتژی‌ها دارای سوابق آماری بیشتری نسبت به دیگری هستند و دلیل آن است که برنامه فقط نتایجی را نشان می‌دهد که با معیارهای پذیرش مطابقت دارد.