نمایشگر برون نمونه

نمایشگر برون نمونه

OOS (خارج از نمونه – برون نمونه)

وقتی  یک استراتژی را در داده‌های تاریخچه تست می‌کنید، این موضوع مفید است که یک دوره زمانی از اطلاعات تاریخچه را برای اهداف تست ذخیره کنید. داده‌های اولیه تاریخچه که استراتژی در آن تولید، آزمایش و بهینه‌سازی شده است، به عنوان داده‌های درون نمونه IS (In Sample) نامیده می‌شوند. این بخش اطلاعات آموزشی نیز نامیده می‌شوند.

مجموعه داده ای که رزرو شده است به عنوان OOS (برون نمونه) یا داده‌های معاملاتی شناخته می‌شوند. این راه اندازی بخش مهمی‌از فرایند ارزیابی است، زیرا راه را برای تست استراتژی در داده‌هایی فراهم می‌کند که هیچ جزء آن در مدل بهینه‌سازی نیست. به عنوان یک نتیجه، استراتژی به هیچ وجه تحت تاثیر داده‌های OOS نخواهد بود و معامله گران قادر خواهند بود تا تعیین کنند سیستم چقدر بر روی داده‌های جدید خوب عمل می‌کند.

کارگاه اکسپرت بخش OOS را در نمودار سبز روشن نشان می‌دهد.

نوار ابزار

تنها گزینه ای که به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که چه مقدار از داده‌ها برای تست  OOS استفاده شود.

بازبینی مقادیر آماری برون نمونه

پانل بازبینی خلاصه‌ای کوتاه از بک تست رفتار استراتژی را در درون نمونه و برون نمونه نشان می‌دهد.

آمار کامل

در اینجا شما می‌توانید اطلاعات کاملی از درون نمونه، برون نمونه و بک تست کامل را ببینید.