بهینه‌ساز استراتژی

بهینه‌ساز استراتژی

بهینه‌ساز یک ابزار است که تلاش خواهد کرد تا استراتژی فعلی را بهتر کند. با توجه به گزینه‌هایی که شما در تنظیمات بهینه‌ساز انتخاب می‌کنید، اگر استراتژی بهتر باشد، تصمیم خواهید گرفت.

 

همیشه فقط استراتژی های سودمند را بهینه سازی کنید!

یک ایده بد بهینه سازی یک استراتژی ضرر ده می باشد. بهینه ساز سعی خواهد کرد که استراتژی را با کمتر ساختن تعداد معامله که به نوبه خود منجر به کاهش ضرر های پولی می شود، اصلاح کند، اما این کار استراتژی را سودآور نخواهد کرد.

نوار ابزار

دکمه Start/Stop – شروع یا متوقف کردن بهینه‌ساز. اگر از تنظیمات پیش فرض در کارگاه اکسپرت استفاده می‌کنید، بهینه‌ساز بسیار سریع خواهد بود، پس از چند ثانیه، خود را متوقف خواهد کرد.

Progress  – نشان می‌دهد که بهینه‌ساز چقدر  در تلاش برای بهینه‌سازی استراتژی فعلی است.

Calculated  – از آنجا که بهینه‌ساز تلاش می‌کند تا با استفاده از انواع گوناگونی از همان استراتژی نتایج بهتری در بک تست بدست آورد. این تعداد استراتژی مختلف محاسبه شده است.

پارامترهای استراتژی

برگه پارامترهای استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا حداقل و حداکثر مقدار برای هر اندیکاتور بهینه‌سازی استراتژی و همچنین گام بین این مقادیر را انتخاب کنید.

شما می‌توانید از جعبه‌های انتخاب در سمت چپ برای پرش از بهینه‌سازی اندیکاتور‌های خاص استفاده کنید..

تنظیمات بهینه‌ساز

 

Numeric values range – مقدار فعلی یک پارامتر اندیکاتور را می‌گیرد، مثلاً ۸۶٫ سپس گزینه انتخابی را اعمال می‌کند. به عنوان مثال اگر ما ” گام ۱۰± ”  را انتخاب کنیم و گام به ۱ تنظیم شود. این بدان معنی است که مقدار حداقل برای پارامتر (۱۰-۸۶ =) ۷۶ خواهد بود و حداکثر مقدار (۱۰ + ۸۶ =) ۹۶ خواهد بود.

Search best – گزینه ای که شما انتخاب می‌کنید برای مقایسه نسخه‌های جدید استراتژی نسبت به فعلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بهینه‌ساز استراتژی‌های متفاوت فعلی را با یک استراتژی جدید اگر بهتر از آن باشد جایگزین می‌کند .

Out of sample – اگر این گزینه را فعال کنید، وقتی نسخه‌های بهینه شده این استراتژی را اجرا می‌کنید، یک آزمایش OOS انجام می‌شود. فقط استراتژی‌هایی که تست را بگذرانند در نظر گرفته خواهند شد.

The strategies fulfill the Acceptance Criteria– ما توصیه می‌کنیم که این گزینه را فعال کنید، زیرا احتمالاً می‌خواهید استراتژی‌های بهینه‌سازی شده هنوز معیار پذیرش اصلی‌تان را بگذرانند.

Add the optimized strategies to the Collection – این گزینه را فعال کنید تا استراتژی‌های بهینه‌سازی شده را در مجموعه برای بررسی بعدی ذخیره نمایید.