سبد استراتژی

سبد استراتژی

با استفاده از ابزار سبد می‌توانید مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی ایجاد کنید. البته شما می‌توانید با ابزار مجموعه نیز این کار را انجام دهید. تفاوت اصلی این است که با سبد استراتژی شما می‌توانید:

  1. تمام مجموعه استراتژی‌های سبد را به صورت تنها یک اکسپرت استخراج کنید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا با ۱۰۰ استراتژی تنها در یک نمودار واحد معامله کنید.
  2. عملکرد و آمار کل سبد استراتژی را ببینید (عملکرد مجموع را ببینید)