پروفایل‌ها

پروفایل‌ها

 

یک پروفایل یا نمایه مجموعه‌ای از تنظیمات است. و شامل بک تست کننده، نمودار سرمایه / درآمد، و تنظیمات معیارهای پذیرش می‌باشد.

یک پروفایل را در صفحه ویرایشگر انتخاب کنید. هنگامی‌که پروفایل انتخاب شده را تغییر دهید، برنامه تنظیمات خود را بارگذاری و استراتژی را دوباره محاسبه می‌کند. نتیجه استراتژی بستگی به پروفایل انتخاب شده و تنظیمات آن دارد. یک استراتژی نام پروفایل خود را حفظ می‌کند. هنگام باز کردن یک استراتژی، BSB Pro نام پروفایل را بررسی می‌کند و تنظیمات خاصی را قبل از محاسبه استراتژی بارگذاری می‌کند .

۱- پروفایل‌های موجود

Profiles list – این جعبه لیست شامل نام تمام پروفایل‌های در دسترس است. اگر شما چند پروفایل دارید، می‌توانید موقعیت شان را با کشیدن و رها کردن تغییر دهید. پروفایل‌ها در منوی کشویی ویرایشگر استراتژی ظاهر می‌شوند به همان شکل که در اینجا لیست شده‌اند.

Delete Profile– اگر استراتژی باز فعلی از پروفایل انتخاب شده استفاده نمی‌کند، شما می‌توانید پروفایل را حذف کنید.

۲- تنظیمات پروفایل

Description  – شما می‌توانید توضیحاتی را به مشخصات در اینجا تنظیم کنید.

۳- اضافه کردن مشخصات

Profile name – نام پروفایلی که می‌خواهید ایجاد کنید.

Copy settings from profile – به صورت اختیاری می‌توانید تمام تنظیمات را از یک پروفایل دیگر کپی کنید.

Add New – پروفایل جدید را به لیست اضافه می‌کند. پروفایل جدید نیز در منوی کشویی صفحه ویرایشگر برای همه استراتژی‌های باز ظاهر می‌شود.