راکتور

راکتور

راکتور یک ابزار مولد بعلاوه ابزار اضافی برای اعتبارسنجی استراتژی‌های تولید شده است. به عنوان مثال، شما می‌توانید مونت کارلو را اضافه کنید و هر استراتژی تولید شده توسط تست مونت کارلو اعتبار سنجی خواهد شد. اگر تست مونت کارلو را بگذراند، به مجموعه اضافه خواهد شد.

هر گزینه می‌تواند به طور جداگانه فعال و غیر فعال شود. هنگامی‌که شما این کار را انجام می‌دهید، مولد گزینه آماری مرتبط را در سمت راست صفحه نمایش می‌دهد. این ابزار بسیار قدرتمند است و راه‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. چگونه کار می‌کند؟

  1. یک استراتژی (با هدف مشابه، معیارها و OOSمربوطه) تولید می‌کند،
  2. به صورت اختیاری می‌تواند استراتژی‌ها را بهینه‌سازی نماید. شما می‌توانید از تنظیمات جداگانه برای آن استفاده کنید.
  3. سپس یک استراتژی ممکن است بر روی تمام مجموعه داده‌ها تأیید شود. و این زمانی مفید است که شما از OOS برای مولد یا بهینه‌ساز استفاده کنید.
  4. استراتژی‌ها ممکن است با اعتبار سنجی اضافی در مونت کارلو و ابزار چند بازاری تأیید شوند.
  5. در نهایت، اگر استراتژی تمام اعتبارسنجی‌ها را با موفقیت بگذراند، به مجموعه صعود می‌کند.

هدف نهایی این ابزار آن است که استراتژی‌هایی را ارائه دهد که تمام تست‌های قدرت و پایداری را گذرانده‌اند. بنابراین ما می‌توانیم کارگاه اکسپرت را در یک شب شروع کنیم و استراتژی‌های معاملاتی را در صبح آماده خواهیم داشت.

بهینه‌سازی

اگر شما از “بهینه‌سازی” استفاده کنید، گردش کاری خودکار تلاش می‌کند تا هر استراتژی تولید شده توسط مولد را بهینه‌سازی کند. شما می‌توانید از تنظیمات شخصی متفاوتی برای این ابزار بهینه‌سازی در مقایسه با تنظیمات اصلی مولد استفاده کنید. پس از اینکه بهینه‌سازی آماده شد، برنامه بهترین استراتژی یافت شده در برابر معیارهای پذیرش را اعتبار سنجی می‌نماید. اگر این استراتژی با معیارها تأیید شوند، برنامه به ابزار گردش کار بعدی ادامه می‌دهد. اگر هیچ ابزار دیگری فعال نشود، برنامه استراتژی را به مجموعه هدایت می‌کند و مولد را اجرا می‌کند. شما ممکن است متوجه این موضوع شده باشید که افزایش دقیقه کار مولد و اجازه دادن به آن تا طولاتی تر اجرا شود، سودمند می‌باشد.

همه اعتبارسنجی داده ها

ابزار «اعتبار سنجی تمام داده‌ها» استراتژی را با سری داده‌های کامل محاسبه می‌کند و با معیار پذیرش آن را اعتبارسنجی می‌کند. این عملکرد به دو دلیل بسیار مفید است : – هنگامی‌که شما از معیار پذیرش برای ابزار قبلی استفاده نمی‌کنید – مولد یا بهینه ساز. – شما از OOS برای مولد استفاده می‌کنید و در اینجا می‌خواهید استراتژی را در تمام داده‌های کامل اعتبارسنجی کنید. با معیار پذیرش خوب، این حالت می‌تواند یک فیلتر خوب برای عملکرد در منطقه OOS (سبز) باشد.

اعتبار سنجی مونت کارلو

ابزار اعتبار سنجی مونت کارلو تست تصادفی استراتژی را اجرا می‌کند و خروجی را اعتبار سنجی می‌کند.

شما درصد نرخ  تست‌ها را روی سود تعیین می‌کنید. در مثال نشان داده شده، تمام شبیه سازی‌ها به لحاظ سود باید مرتب استراتژی را به ابزار بعدی برسانند.

اعتبارسنجی چند بازاری

ابزار چند بازاری، استراتژی را در مقابل بازارهای مختلف تست می‌کند. معیار اعتبار سنجی شما حداقل شمارش تست‌های بر روی سود است.

ما ۶ بازار در مثال بالا داریم و آستانه اعتبار ۳ است. این بدان معنی است که اگر ۳ یا بیشتر تست بر روی سود پایان یابد، استراتژی به مجموعه خواهد رسید.