برگه مخزن

برگه مخزن

برگه مخزن یکی از صفحات برگه اصلی استراتژی ساز بورس حرفه‌ای است. شما می‌توانید با استفاده از یک لینک در منوی View یا یک دکمه نوار ابزار اصلی آن را باز کنید.

برگه مخزن شامل صفحات زیر است:

مخزن محلی

مخزن آنلاین