تنظیمات

تنظیمات

تنظیمات حساب

این صفحه گزینه‌هایی را برای تنظیم اطلاعات حساب شما فراهم می‌کند:

 

 • Account currency – تنظیم واحد پول حساب شما.
 • Initial account– حساب اولیه را برابر با حساب خودتان در کارگزارتان تنظیم کنید. هنگامی‌که شما حساب کاربری کمتری استفاده کنید، مجبورید با حجم‌های پایین تر معامله کنید.
 • Leverage – ضریب اهرمی‌را که در کارگزارتان دارید، تنظیم کنید. کارگاه اکسپرت از مقادیر ۱/۱ تا ۱/۵۰۰ پشتیبانی می‌کند.

جلسه معامله

 

تنظیمات عمومی

 • Start the backtest from bar 100– بسیاری از اندیکاتورها نیاز به مقدار مشخصی از بارها برای رسم منحنی‌های خود دارند. این گزینه اطمینان حاصل می‌کند که تمام اندیکاتور‌ها دارای داده‌های کافی برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی برای بک تست می‌باشند.
 • Close the position at the end of the backtest – بستن موقعیت در انتهای بک تست.

تجزیه و تحلیل همبستگی

شما می‌توانید در مورد تجزیه و تحلیل همبستگی در مجموعه مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 • Correlation analysis threshold – ضریبی که در هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا دو استراتژی همبسته هستند استفاده می‌شود.
 • Detect balance lines correlation–  استراتژی‌هایی همبسته در نظر گرفته خواهند شد که منحنی سرمایه مشابه داشته باشند.
 • Detect strategies with similar trading rules – استراتژی‌هایی همبسته در نظر گرفته خواهند شد که قوانین معاملاتی مشابه داشته باشند.

مدیریت تنظیمات

 • Reset all settingsتمام تنظیمات کارگاه اکسپرت را به مقادیر پیش فرض تنظیم می‌کند.
 • Export settings صدور تمام تنظیمات کارگاه اکسپرت به عنوان یک فایل JSON، بنابراین شما می‌توانید آنها را بعداً وارد کنید یا آنها را به کسی برای وارد کردن به کارگاه اکسپرت خودش بدهید.
 • Import settingsبه شما اجازه می‌دهد تا یک فایل تنظیماتJSON که قبلاً صادر شده را وارد کنید.