سبد استراتژی

سبد استراتژی

ابزار سبد استراتژی ابزار اضافه شده جدید در نرم‌افزار BSB Pro است. و یک ویژگی منحصر به فرد برای بک تست بازارهای مالی است. و سود حاصل از استراتژی‌های انتخابی شما، به همان شکلی که آنها را در یک زمان معامله می‌کنید، را نمایش می‌دهد. استراتژی‌های شما ممکن است داده‌های بک تست مختلفی را به لحاظ نقطه شروع و پایان بک تست داشته باشد. با این حال، ابزار سبد استراتژی تمام تفاوت‌ها را محاسبه می‌کند و آنها را در یک نمودار واحد ارائه می‌کند.

۱- نوار ابزار

Recalculate  – سبد استراتژی را مجدداً محاسبه می‌کنید. معمولاً  BSB Pro  محاسبه نمودار سبد استراتژی و آمارها را در زمان واقعی انجام می‌دهد. اگر شما شک دارید این حالتی است که شما بتوانید بر روی دکمه کلیک کنید تا محاسبات داده‌ها را بصورت دستی انجام دهید.

Export Portfolio – صدور داده سبد استراتژی به یک صفحه گسترده اکسل. فایل اکسل دارای چهار ستون است: Date and combined Equity; Date and combined Balance;

۲- استراتژی

در اینجا می‌توانید انتخاب کنید که کدام استراتژی باز فعلی را  می‌خواهید در سبد استراتژی محاسبه کنید. برای انتخاب خود از علامت‌های تیک استفاده کنید. استراتژی‌های انتخاب نشده بر آمار و نمودار سبد استراتژی تأثیر خواهند گذاشت.

۳- آمار

محتوای این جدول داده استاندارد از بک تست سبد استراتژی است. در اینجا ما یک پارامتر جدید برای BSB Pro اضافه کردیم – “حداکثر دوره رکود”. این پارامتر تعداد روزهای متوالی را نشان می‌دهد که در آن استراتژی سود نداشته است. و این مورد، به تمام استراتژی‌های سبد مربوط می‌شود. معنای آن این است که برای تعداد X روز از هیچ یک از استراتژی‌ها سودی حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال در تصویر صفحه ، آمار و نمودار سبد استراتژی بسیار خوب و سودآور هستند، اما پارامتر «حداکثر دوره رکود» نشان می‌دهد که هیچ یک از استراتژی‌ها بیش از یک سال سودی را نداشته اند، که البته خوب نیست .

۴- نمودار سبد استراتژی

نمودار نشان دهنده حرکت  سرمایه و درآمد از همه استراتژی‌ها است، به طوری که اگر شما آنها را در یک مرتبه با هم معامله کنید.

BSB Pro  نمودار سبد استراتژی   را بر حسب واحد ارز حساب محاسبه می‌کند. اگر استراتژی‌هایی که انتخاب کرده اید از پروفایل‌های مختلف استفاده می‌کنند، جایی که ارزهای حساب متفاوتی دارند، نمودار از اولین ارز حساب استراتژی انتخاب شده استفاده می‌کند.

منطقه نارنجی “حداکثر دوره رکود ” را نشان می‌دهد.