بهینه‌ساز استراتژی

بهینه‌ساز استراتژی

یک بازنمایی فروش از بهینه­‌ساز استراتژی

بررسی اجمالی بهینه‌­ساز

بهینه­‌ساز ابزاری است که تلاش خواهد کرد که استراتژی فعلی را بهتر کند. آن ابزار با توجه به گزینه­‌های انتخاب شده در تنظیمات بهینه­‌ساز تصمیم خواهد گرفت که استراتژی را بهتر کند.

۱_ نوار ابزار بهینه­‌ساز

این نوار ابزار شامل سه بخش است: تنظیمات، خارج از نمونه، مجموعه. گزینه‌های “خارج از نمونه ” و ” مجموعه ” شبیه تولیدکننده کار می‌­کنند و شما می‌توانید اینجا در مورد آنها مطالعه کنید.

۱-۱ تنظیمات

دکمه‌ی تنظیمات یک پنل را باز می­‌کند که اجازه می­‌دهد راهی را که شما می­‌خواهید بهینه­‌ساز وارد عمل شود را تغییر دهید. شما احتمالاً از این پنل فقط هر از گاهی استفاده خواهید کرد.

جستجو کردن – به شما اجازه می­‌دهد که انتخاب کنید که چه پارامتری را در حساب بردارید که واجد شرایط استراتژی به عنوان “بهتر” از آخرین نسخه باشد. گزینه پیش­فرض در اینجا “تراز خالص” است اما شما نمی­‌توانید هیچ چیز دیگری را انتخاب کنید.

استراتژی معیارهای پذیرش را برآورده می­‌کند – ما به شدت به شما پیشنهاد می­‌کنیم که این گزینه را فعال نگه دارید.

 

بهینه­‌سازی کامل

هنگامی که گزینه ” بهینه­‌سازی کامل” را غیر فعال می­‌کنید:

بهینه­‌ساز یکی پس از دیگری از بالا به پایین در مقادیر حداقل و حداکثر داده شده، شروع به تغییر پارامترها می­‌کند. اگر بهینه‌ساز یک مقدار بهتری را پیدا کند، این استراتژی را به مجموعه‌ای که در حال حاضر انتخاب شده است به جلو می­راند. سپس آن به سمت پارامتر دوم می­رود و کل محدوده ارزش‌ها را بررسی می­‌کند. اگر آن مقدار بهتری را پیدا نکند، آن را همان­طور که قبل از شروع بهینه­‌سازی بود، ترک خواهد کرد. هنگامی که بهینه‌ساز به پارامتر آخر می­رسد، آن را مثل پارامترهای قبلی بررسی خواهد کرد و متوقف خواهد شد.

هنگامی که گزینه ” بهینه­‌سازی کامل” را  فعال می­‌کنید:

اگر شما در دور آخر بررسی همه‌ی پارامترها باشید، یک مقدار بهتر برای هر کدام از آنها می­‌یابید. بهینه­‌ساز دوره‌های دیگر بررسی را خواهد ساخت. این روند ادامه دارد تا این­که بهینه‌ساز به یک نقطه‌ای می­رسد که همه‌ی پارامترها را تغییر می­‌دهد تا این­که ارزش‌های بهینه خود را داشته باشد.

۲_ نوار ابزار پارامترها

۱-۲ انتخاب همه‌ی پارامترها

وقتی که این گزینه را استفاده می­‌کنید همه‌ی پارامترهای ممکن انتخاب خواهند شد و آنها را برای بهینه‌ساز قابل دسترس می­‌سازد.

 

۲-۲ انتخاب نکردن هیچکدام از پارامترها

اصلا هیچ پارامتری را انتخاب نمی­‌کند و به شما اجازه می­‌دهد که خودتان انتخاب کنید.

 

۲-۳ انتخاب کردن پارامترها به صورت تصادفی

تعداد کمی از پارامترها را به صورت تصادفی انتخاب خواهد کرد.

 

۲-۴ دکمه‌های  ±۵، ±۱۰، ±۱۵، ±۲۰، ±۲۵

شما می­‌توانید از آن دکمه‌ها برای انتخاب کردن یک دامنه از پارامترها استفاده کنید. مقدار پایه‌ی از پیش تعیین شده و هر گزینه‌ای که ممکن است قبل از رفتن به بهینه­‌ساز انتخاب کنید در ویرایشگر یا تولیدکننده تعیین شده است. بنابراین برای مثال اگر شما دارایی با ارزش ۳۰ و در گام ۱ داشته باشید و دکمه‌ی ±۲۰ را کلیک کنید شما حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ را دریافت خواهید کرد. اگر در گام ۲ باشید، سازنده‌ی حرفه‌ای BSB مقدار ± را توسط این شماره ضرب خواهد کرد. به عنوان مثال اگر ارزش پایه ۳۰ باشد و گام ۲ باشد و شما روی ±۲۰ کلیک کنید، سازنده‌ی حرفه‌ای BSB با ۲۰ × ۲ کار خواهد کرد و حداقل -۱۰ و حداکثر تا ۷۰ تنظیم می­‌شود.

۲-۴ بازنشانی کردن پارامترها

این دکمه بعد از بهینه­‌سازی شدن، فعال می­‌شود. این دکمه به شما اجازه می­‌دهد که تمام تغییرات ساخته شده در استراتژی در حالی که بهینه­‌سازی می­‌شود را لغو کنید.

۳_ گزینه‌های پارامترها

این منطقه یک جدول از خواص عددی اندیکاتورها و قوانین برای بهینه‌ساز می­‌باشد. این جدول دارای شش ستون است.

نام پارامتر:در اینجا شما می­‌توانید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که بهینه­‌ساز با آن کار خواهد کرد.

اولیه: این مقدار در ویرایشگر استراتژی یا تولیدکننده تنظیم می­‌شود.

بهترین: این بهترین مقداری است که بهینه­‌ساز تا کنون پیدا کرده است.

حداقل: حداقل مقدار اموالی که می­‌تواند داشته باشد.

حداکثر: حداکثر مقدار اموالی که می­‌تواند داشته باشد.

گام: مرحله‌ای که بهینه­‌ساز هنگامی که مقدار اموال را تغییر می­‌دهد، استفاده می­‌کند.

۴_ نوار کنترل

این منطقه شبیه یکی از ویژگی‌های تولیدکننده است. تنها تفاوت آن در نحوه عملکرد بهینه­‌ساز است. در بهینه‌ساز، تعداد محاسبات محدود است و اگر شما بخواهید که یک استراتژی بهینه­‌سازی شده­‌ی کامل داشته باشید، ما توصیه می­‌کنیم که تا زمانی که پردازش کامل شود، بهینه­‌ساز کار کند.