گزارش معامله

گزارش معامله

شما می‌توانید گزارش معامله را از شکلک در نوار ابزار یا از View Trade Journal باز کنید.

گزارش معامله فهرستی از اقدامات معامله است. و همه چیز را نشان می‌دهد – از باز کردن یک اتصال جدید به MT4 تا باز شدن همه سفارشات، موقعیت‌ها، تغییر در حساب، زمانی که یک موقعیت بسته می‌شود و غیره

گزارش معامله اعداد محدودی از رکوردها را نشان می‌دهد. این شماره را می‌توان در Control Panel Trade Settings   و گزینه “Maximum number of journal records” تنظیم کرد.

توجه داشته باشید که هر یک از فایل‌های گزارش فقط اطلاعات یک ویژگی را ذخیره نمی‌کنند، بلکه تمام ویژگی‌هایی را که رویدادها گزارش می‌کنند را ذخیره می‌کنند. نام فایل‌ها دارای فرمت “Log-YYYYMMDD.txt” است که YYYY سال است، MM ماه است و DD روز ماه است.