فیلم‌ها

فیلم‌ها

folder-video

فیلم اکسپرت ادوایزر

فیلم‌ها چگونگی ایجاد و تست یک اکسپرت ادوایزر را نشان می‌دهند.

 

 


folder-video

ایجاد معامله با اکسپرت ادوایزر (۱۵ قسمت فیلم آموزشی)

این مجموعه آموزش شما را با ایجاد و اجرای اکسپرت ادوایزرها با BSB Pro در هیچ زمان آغاز نمی‌شود.